Pressmeddelanden
Pressmeddelanden

Skapa förutsättningar för lärande i klassrummet

Iris Hjälpmedel lanserar: Skapa förutsättningar för lärande i klassrummet

En utmaning som dagens skolor uttrycker är den brist på koncentration och därmed fokus som eleverna behöver. Orsakerna till detta kan vara flera; -lokaler med dålig akustik,
-en orolig klass,
-en svag röst hos pedagogen
eller en kombination av detta.
Eleven har helt enkelt svårt att höra vilket kan leda till aktiviteter som konkurrerar med pedagogen.

PentaClass är en liten och snygg ljudutjämnare som gör att elever hör läraren väl oaktat var i lokalen denna sitter.

Hämta pressmeddelandet i pdf

Visa pris