Nyhetsbrev
Nyhetsbrev

Vad innebär MDR för er region/Syncentral?

2017 publicerades information om att ett nytt regelverk för medicinsktekniska produkter skulle införas 26 maj 2021. Beroende på hur regionerna tolkar detta regelverk och applicerar det på sitt förskrivningsbara sortimentet kan det komma att påverka både patienter, förskrivningsprocess och leverantörer väsentligt. Vi har nu några frågor till er angående detta.

Produkter som kompenserar en funktionsnedsättning kan omfattas av MDR om det finns ett riskelement i hantering och användning. Syftet med MDR är att skydda användaren/patienten. Majoriteten av våra produkter har inga eller minimala risker av denna karaktär och de har adekvat klassificering - även om det sällan är MDR.
Detta är ingen vetenskaplig undersökning utan syftet är att ni bidrar till att ge oss en idé om hur vi ska förhålla oss och anpassa våra inköp och leveranser efter era kommande krav och behov.

Vi kommer inte lämna ut enskilda svar utan de är endast för internt bruk. Jag hoppas att du kan ta dig tid att svara.

Med vänlig hälsning
Åsa Lodin, VD, Iris Hjälpmedel

Starta enkät genom att klicka här

Hämta hela nyhetsbrevet i pdf

 

Visa pris