Aktiviteter
Aktiviteter

Välkommen till Ögats Dag på Lidingö 5/9

SRF Lidingö     5/9 2022    Ögats Dag  

Program och medverkande
Del 1, 1230 – 1500 Gustaf Dalén-salen


12.30 Välkomstord Magnus Anderberg, Ordf. SRF Lidingö
12.35 Har politikerna Lidingöbornas bästa för Ögat?

          Debattledare Karin Hjalmarsson SRF Sto-Go

          Moderaterna:
          Centerpartiet: Joakim Jarnryd
          Lidingöpartiet: Birgitta Sköld
          Liberalerna: Bertil Östberg
          Socialdemokraterna: Marianne von Döbeln
          Sverigedemokraterna: Irene Borgenvik
          Miljöpartiet: Lars Ståhle
          Kristdemokraterna: Bo Brismar
          Vänsterpartiet: Sven Erik Wånell

13.30-13.40 kort bensträckare

13.40 Föredrag av överläkare Lena Jacobson
          ”Vanliga orsaker till synnedsättning hos vuxna”
14.30 Info från Syncentralen
14.45  Information. Lidingö Stad

  • Syn- och Hörsel instruktör Carina Sjödin
  • Talboksavdelningen
  • Taltidningen ”På tal om Lidingö”

15.00-15.15          Förflyttning till Mötesplats Centrum

Stationer att välja i valfri ordning, anpassa till kösituationen
A Kaffe och kaka
B Lidingöoptikerna kollar syn och ögontryck
C Utställning/försäljning av hjälpmedel för synskadade, IRIS Hjälpmedel
D Praktiska tips för mobiltelefoner, Patrik Lindlöv, Syncentralen
E Syn- och hörselinstruktören

Dag avslutas ca 16.15

 

MAg 5/7 20226 2022 

Visa pris