Nyheter
Våra återförsäljare


Här är en kartan med våra återförsäljare markerade. Ta alltid kontakt innan besök för att höra vilka produkter från vårt sortiment som representeras. Hämta listan som pdf.

Bra för alla – nödvändigt för en del

 

Varje dag står vissa individer och grupper i vårt land inför nya utmaningar. Både i stort och smått. För vår del handlar det om att arbeta engagerat för ett öppnare samhälle med ökad tillgänglighet för alla. Det gör vi genom att varje dag utveckla och tillhandahålla en rad snillrika produkter och tjänster och som kan komma dig, ditt företag eller din organisation väl till pass.

Du kan låna produkter genom syncentralen eller köpa själv. Om du har en rekvisition som Fritt Val kan vi ta emot den då vi är anslutna till Thord.

Kortfattad information om Iris hjälpmedel med generella kontaktuppgifter

 
 
 

Iris Hjälpmedel är ett företag med säte i Stockholm. Vi har levererat hjälpmedel sedan 1950-talet. Vi har teknisk och pedagogisk kompetens inom de flesta områden för funktionsförstärkning och arbetar även mycket med individuellt anpassade lösningar av avancerad och funktionell utrustning. Sedan 2015 ägs vi av Indutrade AB.

 
 

Med nära kontakter med användare, förskrivare, inköpare och tillverkare vidareutvecklar vi ständigt ett sortiment med enkla, smarta och anpassade lösningar

Om bolaget

Bolagsuppgifter

Iris Hjälpmedel AB
Organisationsnummer 556537-0359
Sandsborgsvägen 52
122 33 Enskede
Telefon växel: 08-39 94 00
VD/CEO Åsa Lodin 08-39 94 17

Godsadress
Lastkajen, Sandsborgsvägen 52
122 33 Enskede

Inbetalningar
Bankgiro 283-2509
Internationella uppgifter
VAT-nr SE556537035901
BIC: HANDSESS
IBAN: SE14 6000 0000 0008 8867 1318

Säker anslutning


Vi har en säker anslutning. Dina uppgifter (till exempel lösenord eller kreditkortsnummer) är privata när de skickas till den här webbplatsen.
Uppgifter som du skickar till eller via webbplatsen är skyddade.

Läs mer

UC Sigill

Visa pris