Information

Om det blir svårt att läsa KOM NÄRMARE

En metodbok för personer med åldersförändringar i ögats gula fläck

Så här använder du det här materialet
Häftet är indelat i nio uppslag. På varje uppslag finns en lässituation beskriven, där personen ifråga läser på ett exakt avstånd. Vi utgår från en vanlig lässituation med ett läsavstånd på 33–40 cm. På vänstersidan finns två texter. Den översta texten motsvarar texten i en tydlig bok och den är lika stor på alla sidorna, medan texten under anger hur stor texten blir på näthinnan.

I det första fallet (ingen förstoring) blir den mindre än vid 1X (en gångs) förstoring. Vi anger också dioptritalet, dvs måttet på glasets brytkraft. För var fjärde dioptri förstoras bilden 1X. Fyra gångers förstoring (4X) innebär alltså att glaset har styrkan 16 dioptrier osv.

"SEnior-projektet vid Högskolan i Kalmar har under 2008 utvecklat material och en metodbok för människor som har åldersförändringar i ögats gula fläck och deras professionella supporters."

Tack Krister Inde, för att vi får publicera materialet på vår hemsida.

Ladda ner metodboken i pdf

Visa pris