Information

Utbildning i synkunskap

Utbildning i synkunskap

Del av Syn- och Hörselinstruktörsutbildningen

Nu kommer äntligen en utbildning för dig som är eller vill bli Syn- och hörselinstruktör och även för dig som på andra sätt arbetar professionellt med personer med synnedsättning.

Under hösten 2020 kommer en kurs i synkunskap att genomföras och för dig som vill bli syn- och hörselinstruktör kommer en kurs i hörselkunskap under våren 2021. För komplett utbildning till syn- och hörselinstruktör behöver du gå båda kurserna. Du som enbart arbetar med personer med synnedsättning kan delta enbart på kursen i synkunskap.

Hämta information i word

Hämta information i pdf

Visa pris