Nyhetsbrev
Nyhetsbrev

Tack och information från Iris Hjälpmedel / Vitalis

Vi vill tacka dig som besökte oss på Vitalis

För första gången deltog Iris Hjälpmedel på Hjälpmedelsriksdagen och Vitalis. Vi är så glada och nöjda över det eftersom vi bland annat fick kontakt med dig!

Iris Hjälpmedel erbjuder produkter inom syn och kognition. Vår målgrupp är patienter inom regionerna, men också privatpersoner som behöver anpassade egenvårdsprodukter. Vi riktar oss även till de som ibland faller mellan stolarna. Det kan vara personer som är diagnostiserade och färdigbehandlade av ögonläkare och ev. optiker - men som behöver ytterligare hjälp för att öka livskvaliteten i vardagen. Det kan vara så många som 500.000 - 1 miljon personer i Sverige - som ännu inte kvalificerar för syncentralernas hjälp. Förutom att ge alla dessa personer hopp och ökad livskvalitet, tror vi att rätt hjälpmedel i rätt tid kan minska samhällskostnader.

Som uppföljning kommer vi att ringa er för att se om vi kan göra något för er region/kommun/företag i syfte att erbjuda hjälp på ett tidigt stadium i rehabiliteringsprocessen.

Hämta hela nyhetsbrevet i pdf

Visa pris