Pressmeddelande
Pressmeddelande

Indutrade ansluter till Science Based Targets initiative


Klimatfrågan och minskade koldioxidutsläpp är högt prioriterat för Indutrade. Genom att ansluta sig till initiativet Science Based Targets (SBTi), www.sciencebasedtargets.org, har Indutrade nu formellt åtagit sig att utveckla mål och minska utsläppen i linje med klimatvetenskapen.

Indutrade har redan i dag det övergripande målet att vara koldioxidneutrala inom scope 1 och 2 till 2030. Att leva upp till kraven för SBTi innebär att kalibrera befintliga mål för scope 1 och 2, att definiera mål för scope 3 och även att utveckla en färdplan mot nettonollutsläpp senast 2050 som bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader.

Hämta hela pressmeddelandet i pdf

Visa pris