Nyhetsbrev
Nyhetsbrev

Hjälpmedelsnytt nr 3 2016

Hjälpmedelsnytt nr 3 2016
Hjälpmedelsnytt ger tips om nya hjälpmedel och låter användarna testa produkterna. Den finns här på webben och som bilaga till Perspektivs taltidning

Varje artikel ligger separat i mp3-format för att göra det så enkelt som möjligt att snabbt hitta det du söker. Trevlig lyssning!

Korrigering! I Snabbrepris sägs fel pris på Timglaset Carina. Det är 3120 kr och inget annat.

Innehåll
Inledning
Gryt och ugnsvante - Ina beskriver
Ny läs-tv från Rehan electronics - Jörgen berättar
Radio - Ina beskriver funktionerna
Ledfyr Hållö - hur den används förklarar Mikael
Timglaset Carina - hur hon räknar pratar Jörgen om
Almanackor i punktskrift - vilka varianter som finns förklarar Mikael
Vita käppar – ny längd Ultraflex - Åsa berättar
Snöboll - användningen förklaras av Åsa
Stödkäpp med inbyggd isdubb - Åsa fortsätter
Vita käppbroschyren - Åsa beskriver innehållet 
Kontrastmarkering - Åsa "visar vägen"
Daisynytt - senaste nytt från Christian
Snabbrepris - en beskrivning av produkter med pris och artikelnummer
Avslutning och redaktionsruta

Kontakta Hjälpmedelsnytt:
Åsa Lodin 08 – 39 94 00 asa@irishjalpmedel.se

Läs mer om SRF:s medlemstidning Perspektiv, där Hjälpmedelsnytt är en bilaga

 

Visa pris