i-Speak2

Rehan Electronics heter tillverkaren av Daisyspelaren i-Speak som Iris Hjälpmedel är auktoriserad återförsäljare för. Här hittar du den senaste versionen av uppdatering av mjukvara.
För tidigare programvaruversioner än 3.0, vänligen kontakta oss

Uppdatering i-Speak2 från 3.0 till 3.2 – och vidare till 3.5
• Har du en spelare med 3.0 eller 3.1 måste detta steg göras först innan du går vidare.
• Lägg de tre filer (CRC, VUF samt zip) på en tom USB-sticka. Öppna inte zip-filen ispeak-basic_3.5.0-sp1.zip.
• Stäng av spelaren och dra ut nätanslutningen.
• Anslut USB-stickan på spelarens vänstra sida.
• Håll nere Insomningstimer/menyknappen och anslut spelaren till nätanslutningen.
• Håll nere knappen till dess spelaren säger ”Start update/startar uppdatering”. Släpp knappen.
• Systemet bootar nu upp och analyserar uppdateringen till dess den säger ”Update found/uppdatering funnen” följt av ”Update started/Uppdatering startad”.
• När uppdateringen är klar anger spelare ”Update completed/Uppdatering färdig” och stänger av sig.
• Vänta i ca 10 sekunder innan du tar bort USB-stickan och drar ut nätanslutningen.
• Starta spelaren för kontroll genom att gå in i menyn (håll den insomningsknappen i ca 4 sekunder) och tryck ned spola bakåtknappen och lyssna av programvaruversionen.
• Repetera nu ovanstående processteg med samma sticka för att nå uppdatering 3.5

Uppdatering från version 3.0/3.1 till 3.2
Klicka här för steg 1 i uppdateringen
och fortsätt vidare till 3.5.0
Klicka här för steg 2 i uppdateringen

Uppdatering i-Speak2 från 3.2 till 3.5.
• Lägg oöppnad zip-fil 3.5.0.zip på tom USB-sticka.
• Stäng av spelaren och dra ut nätanslutningen.
• Anslut USB-stickan på spelarens vänstra sida.
• Håll nere Insomningstimer/menyknappen och anslut spelaren till nätanslutningen.
• Håll nere knappen till dess spelaren säger ”Start update/startar uppdatering”. Släpp knappen.
• Systemet bootar nu upp och analyserar uppdateringen till dess den säger ”Update found/uppdatering funnen” följt av ”Update started/Uppdatering startad”.
• När uppdateringen är klar anger spelare ”Update completed/Uppdatering färdig” och stänger av sig.
• Vänta i ca 10 sekunder innan du tar bort USB-stickan och drar ut nätanslutningen.
• Starta spelaren för kontroll genom att gå in i menyn (håll den insomningsknappen i ca 4 sekunder) och tryck ned spola bakåtknappen och lyssna av programvaruversionen.

Uppdatering från 3.2 till version 3.5.0
Klicka här för att ladda ner mappen ispeak-basic_v3.5.0

Uppdatering från 3.5 till version 3.6
Visa pris