Daisy och fickminnen

Vad är Daisy?

Daisy är en internationell standard för digitala böcker och en förkortning för "digitalt anpassat informationssystem". Daisy-skivor innehåller MP3- och smilfiler och är gjorda så att du lätt ska kunna hitta i innehållet. En Daisy-skiva kan innehålla mycket information. Du läser en Daisy-talbok i en spelare, dator, surfplatta, läsplatta eller mobil som kan spela upp dessa filer.

Vad är Daisy text och ljud?
Daisy text och ljud är en talbok som innehåller den tryckta bokens text och i de flesta fall också bilderna. När du lyssnar på Daisy text och ljud i en dator med läsprogram kan du samtidigt se en elektronisk version av den tryckta boken på skärmen. Talboken är antingen inläst eller så har den syntetiskt tal.

 

Visa pris