Iris har över 50 års erfarenhet av käppar för synskadade och är Sveriges största leverantör av kvalitetskäppar. Vi har landets bredaste sortiment och kan tillfredsställa varje enskild individs behov och önskemål. Käppen är ett av de viktigaste hjälpmedlen för en synskadad. Den ska förmedla signaler till ägaren så att denna kan ta sig fram på ett effektivt och säkert sätt. Det ställer stora krav på käppen. Materialval, precision i montering, balans och ergonomi är några komponenter som inte får förbises.

Iris arbetar exklusivt med tre tillverkare där vi även medverkar i utvecklingsprocessen. Vi återför synpunkter från marknaden systematiskt med målsättning att kontinuerligt förbättra käppen. Våra två premiumfabrikat är de tysktillverkade käpparna Ultraflex och Kellerer som håller en kvalitet utöver det vanliga. Käppar från dessa leverantörer hör till de mest köpta.

 

 

Standard för att markera dövblindhet på vit käpp

För att visa omgivningen att en person har en kombinerad syn- och hörselnedsättning/ dövblindhet, rekommenderar FSDB sedan september 2015 att man kompletterar sin vita käpp med röda reflexer – 2-3 stycken per käpp.

Hämta dokumentet med standarden
 

Visa pris