Telefoni med tal- och vibrationsstöd

På de här sidorna samlar vi felsökningstips och svar på många vanligt förekommande frågor rörande våra specialanpassade mobiler för personer med synnedsättning.

Iris Hjälpmedel har många års erfarenhet inom området mobiltelefoni för personer med synnedsättning. Vårt mål är att som leverantör av specialbyggda mobiler kunna tillfredsställa varje enskild individs behov och önskemål.

Mobiltelefonen är ett mycket viktigt hjälpmedel i vardagen och det ska vara lätt att hålla kontakten med nära och kära och arbetskollegorna på jobbet.

För att detta ska vara möjligt ställer det stora krav på mobilen. Tydliga knappar, bra ljud, tydlig talsyntes och display, enkelt användargränssnitt, röststyrning och tillgänglig användarmanual är några av de viktigaste komponenterna.

Iris Hjälpmedel har ett mycket nära samarbete med olika tillverkare av specialanpassade mobiltelefoner, bland annat BlindShell och Kapsys där vi medverkar aktivt i  produkttvecklingen. Alla synpunkter tas tacksamt emot då vår målsättning är att kontinuerligt förbättra mobiltelefonen och hitta lösningar på det som marknaden efterfrågar.

De specialanpassade mobiltelefoner vi erbjuder idag är BlindShell Classic från BlindShell och SmartVision2 från Kapsys.

BlindShell Classic 2 är en enkel smartphone med mycket hög kvalitet.

De taktila knapparna och den tydliga skärmen tillsammans med svensk talsyntes och den smidiga storleken har gjort att BlindShell Classic 2 har blivit mycket populär bland synskadade som föredrar en enkel och smart mobil i ett behändigt format.
Mobilen erbjuder de grundläggande telefonfunktionerna med röststyrd uppringning, men även funktioner såsom kalkylator, kamera, e-post, FM-radio, webbradio, musikspelare, kalender och talande klocka samt ett app-bibliotek för ytterligare funktioner.

SmartVision3 är en specialanpassad Android-mobil med tydliga taktila knappar och en stor tydlig skärm från Kapsys. Mobilen kan styras genom tryckgester på skärmen men också via knappsatsen och röststyrning.
SmartVision3 kan installera appar nedladdade från Google Play, men kommer även förinstallerad med en rad olika funktioner, såsom talande klocka, alarm, webbläsare, e-post, kamera, FM- och webbradio, filhanterare, m.m.
Den här mobilen är mycket populär bland synskadade som letar efter en smartphone som kan styras helt och hållet med hjälp av knapparna och som också vill kunna installera och använda appar.

MiniVision2+ är en enkel mobiltelefon med endast ett fåtal funktioner och med stora taktila knappar och som lämpar sig bäst för den som enbart ringer och skickar textmeddelanden.
Telefonen har svensk talsyntes och kan även visa stor text på skärmen, vilket gör att den passar både för synsvaga och blinda.

Visa pris