Klockor, ur och timers

Tid och tidsuppfattning är väsentliga ingredienser för att kunna fungera i vardagen. För dem som inte ser, hör eller förstår är behovet av alternativa tidshjälpmedel väsentligt. Våra ur, klockor och timers är talande, vibrerande och taktila eller kombinationer av dessa. De talande finns även i andra språk än svenska. Vår ambition är att finna lämpliga lösningar för specifika behov.

Visa pris