Orientering

​Här finner du produkter som hjälper personer med synnedsättning att orientera sig. Till exempel produkter som kan läsa upp färger, ange om det är ljust eller mörkt, markeringstape för käppanvändare och personer med grav synnedsättning alternativt synsvaga. Du hittar även simulerad, ofta kallad fingerad, optik som ger seende personer en chans att förstå hur en synskada upplevs.

Visa pris