Försäljningsvillkor - läs och lyssna

Allmänna villkor Klicka här för att lyssna på våra allmänna villkor

Följande villkor gäller Iris Hjälpmedel AB:s (nedan kallat eButiken) försäljning i Sverige till myndig konsument (nedan kallad Konsument) och svenskt företag, organistation eller institution (nedan kallat Företagskund). Alla angivna priser i denna villkorstext är inklusive moms.

1. Registrering
1.1 I samband med första beställningen skall kund, för att eButiken skall kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser;
a. registrera sig i eButikens kundregister genom att uppge namn, eventuellt person-/organisationsnummer, e-postadress och postadress.
b. välja och inregistrera lösenord; samt lämna sitt samtycke till att eButiken och dess systerföretag behandlar personuppgifterna genom att införa dem i sitt kundregister (gäller endast Konsument).
1.2 I samband med varje beställning skall kund ta del av aktuella allmänna villkor.
1.3 Kund skall iaktta största omsorg om sitt användarnamn och lösenord och får inte lämna ut dem till annan än sådan person som äger rätt att göra beställning för kundens räkning.
1.4 eButikens kundregister är konfidentiellt. eButiken förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.
1.5 Uppgifterna som lämnas kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs vår integritetspolicy.
1.6 Om du redan är kund och vill börja beställa via internet, skicka ett meddelande till eButiken@irishjalpmedel.se så får du inloggning i retur.

2. Priser & fraktkostnad
2.1 Gällande produktpris är det pris som dagen för beställningen finns angivet i eButiken - välj först om priset ska visas exklusive eller inklusive moms i bottenlisten.
2.2 På alla beställningar tillkommer fraktavgift med som lägst 60 kr för brev och för paket enligt matris, 95-285 kr, (upp till 20 kg). För leverans till företag tillkommer vår speditörs taxa för företagspaket. Vid delad leverans enligt 5.3 nedan betalas endast en fraktavgift.
2.3 En minimiavgift på 125 kr tillkommer vid företagsbeställningar om ordersumman understiger 500 kr. Det gäller inte köp som görs via eButiken
2.4 En faktureringsavgift på 40 kr samt eventuell brevaviseringsavgift från postombudet tillkommer för privatkundsköp via andra kanaler än eButiken.
2.5 Avhämtning i Enskede kan ske enligt överenskommelse och då påförs kund en avgift på 100 kr.
2.6 Fyndpriser kan inte kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal.
2.7 Produkter som är anpassade av MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier) rabatteras inte då deras tillverkning är statligt subventionerad.

3. Betalningsvillkor
3.1 Betalning för konsument sker med kreditkort, swish eller faktura/delbetalning via vår partner Rendr. Företag kan registrera sig som kreditkund och erhåller då faktura, 20 dagar netto.
3.2 Vid betalning mot faktura skall betalning ske inom tjugo (20) dagar räknat från fakturans datum.
3.3 Vid försenad betalning utgår referensränta enligt lag (f n gällande referensränta + 8%-enheter) samt lagstadgad påminnelseavgift.
3.4 Eventuellt restnoterade artiklar skickas när dessa finns för leverans. Betalning av restordern sker då mot faktura.

4. Beställning
4.1 Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Härutöver kan meddelanden ske på annat sätt för de i avsnitt 6.1 särskilt angivna situationerna. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post.
4.2 Bindande köpeavtal uppkommer först sedan eButiken per e-post bekräftat beställningen.
4.3 Kund har rätt att före leverans per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med leverans menas att kunden erhållit någon del av sin beställning alternativt en avi om att beställningen finns för avhämtning hos postombudet.
4.4 Utöver vad som föreskrivits i punkt 4.4 ovan har kund rätt att före det att beställningen hämtats ut, per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Sker avbeställning efter det att beställningen till någon del skickats iväg har eButiken rätt till ersättning enligt punkt 6 nedan.

5. Leverans
5.1 Leverans sker endast till orter inom Sverige. Normal leveranstid för artiklar är fem (5) till tio (10) arbetsdagar räknat från dag för beställning. Leverans sker med varubrev PostNord eller DHL paket (1 kg eller mer). 
5.2 Beräknas leveranstiden bli längre, skall eButiken snarast per e-post underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning. eButiken reserverar sig mot slutförsäljning av beställd produkt.
5.3 På beställningar gjorda via eButiken kan försändelser följas via sitt kolli-ID på Mina sidor och rubriken orderhistorik.
5.4 Vid beställning av två eller flera produkter kan leverans bli delad på två eller fler försändelser (gäller enbart företag). Delad leverans medför inte merkostnader för kund, se 2.2.
5.5 Det åligger kunden att vid mottagande av gods kontrollera om emballage är skadat och omedelbart anmäla detta till gällande speditör vid mottagningstillfället. Se Incoterms 2010. Vid transport från kund till Iris Hjälpmedel är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten och inte annat avtalats.

6. Ångerrätt
6.1 Kund har rätt att returnera korrekta leveranser. Kund skall lämna Iris Hjälpmedel meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag kunden tog emot varan. Meddelandet skall ske per e-post till ebutiken@irishjalpmedel.se eller per post på adress Iris Hjälpmedel AB, Att: eButiken, Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede.
6.2 Meddelandet skall innehålla följande information; a) ordernummer b) fakturanummer samt c) namn på de produkter som önskas returneras.
6.3 Före retur skall kund kontakta Iris Hjälpmedel och invänta information om returförfarandet.
6.4 Returnerad produkt och emballage ska vara i väsentligt oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad och i sådant skick att det går att sälja till ny kund utan prisavdrag. Produkt i använt eller skadat skick eller som saknar tillbehör eller dokument kan bli föremål för återsändning alternativt prisavdrag.
6.5 Returfrakt bekostas av kunden om retur ej beror på fellevererad eller skadad vara där skada kan härröras till punkt 7, reklamation.
6.6 Om kund utan att meddela Iris Hjälpmedel inte hämtar ut försändelse, debiteras kund faktiska omkostnader samt 100:- för hantering av försändelser.
6.7 Iris Hjälpmedel har rätt att vid returer enligt denna punkt 6 kvitta samtliga kostnader för porto mot av kund erlagd betalning.
6.8 Ångerrätten gäller inte ett outlöst paket enligt punkt 6 ovan eller datorprogram samt applikationer som tagits i bruk.
6.9 Om kund utnyttjar sin ångerrätt skall Iris Hjälpmedel skyndsamt och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad kund betalat för vara. Tiden räknas från den dag vi mottagit och behandlat din retur.

7. Reklamation
7.1 Har annan produkt levererats än den kunden beställt eller är produkten skadad, skall kund genast göra en reklamation per e-post och då ange felet. Felaktig produkt skall fraktfritt returneras i enlighet med av Iris Hjälpmedel AB lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för kund. Retur får inte ske mot postförskott och  först efter att reklamationen godkänts.
7.2 Om du tänker returnera en vara du själv gjort anpassningar på (t ex bytt armband på en klocka) ta av och behåll dem. Vi kan endast garantera utbyte eller ersättning av produkt i originalutformning.7.3 Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

8. Garanti
8.1 För konsument gäller ett års garanti utöver Konsumentköplagen om inte annat anges. För batterier gäller 6 månader. Enligt konsumentköplagen har du 3 års reklamationsrätt. För att ett fel skall täckas av reklamationsrätten skall det vara ursprungligt, dvs. att det skall ha funnits i produkten från början. Om det mot förmodan uppkommer ett ursprungligt fel i din produkt kommer vi givetvis att hjälpa dig att få detta åtgärdat.
8.2 För företagskund gäller ett års garanti och ALOS05 om inte annat anges eller avtalats.

9. Skada
9.1 Utöver vad som ovan sagts, och för konsument utöver vad som föreskrivits i konsumentköplagen, har eButiken inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

10. Övrigt
10.1 Efter av kund gjord beställning och denna godkänts av eButiken äger eButiken inte rätt att ändra villkoren.
10.2 Upplysningar om beställningar och övrig information lämnas per e-post under adress ebutiken@irishjalpmedel.se.
10.3 Har kund klagomål kan dessa framföras per e-post ebutiken@irishjalpmedel.se eller per post på adress Iris Hjälpmedel AB, Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede.
10.4 Reservation: Vi reserverar oss mot slutförsäljning av produkter samt bild- och textfel i eButiken.

Dessa villkor ändrades senast 2021-09-21

Visa pris