Iris Hjälpmedel allmänna villkor

Privatpersoner

Allmänna villkor för privatpersonerKlicka här för att lyssna på våra allmänna villkor

Följande villkor gäller Iris Hjälpmedel AB:s (nedan kallat eButiken) försäljning i Sverige till myndig konsument, nedan kallad kund. Alla angivna priser i denna villkorstext är inklusive moms.

1. Registrering
1.1 I samband med första beställning ska kund, för att eButiken skall kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser;
a. registrera sig i eButikens kundregister genom att uppge namn, eventuellt personnummer, e-postadress och postadress.
b. välja och inregistrera lösenord samt lämna sitt samtycke till att eButiken behandlar personuppgifterna genom att införa dem i sitt kundregister.
1.2 I samband med varje beställning ska kund ta del av aktuella allmänna villkor.
1.3 Kund ska iaktta största omsorg om sitt användarnamn och lösenord och får inte lämna ut dem till annan än sådan person som äger rätt att göra beställning för kundens räkning.
1.4 eButikens kundregister är konfidentiellt. eButiken förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.
1.5 Uppgifterna som lämnas kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs vår integritetspolicy.
1.6 Om du redan är kund och vill börja beställa via internet, skicka ett meddelande till eButiken@irishjalpmedel.se så får du inloggning i retur.

2. Priser och fraktkostnad
2.1 Gällande produktpris är det pris som dagen för beställningen finns angivet i eButiken – välj att priset ska visas inklusive moms i bottenlisten.
2.2 På alla beställningar tillkommer fraktavgift med som lägst 70 kr för brev och för paket enligt matris, 95-350 kr, (upp till 20 kg). 
2.3 En faktureringsavgift på 55 kr samt eventuell brevaviseringsavgift från postombudet tillkommer för privatkundsköp via andra kanaler än eButiken.
2.4 Avhämtning i Enskede kan ske enligt överenskommelse och då påförs kund en avgift på 120 kr.
2.5 Fynd- eller kampanjpriser kan inte kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal.
2.6 Produkter som är anpassade av MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier) rabatteras inte då deras tillverkning är statligt subventionerad och säljs för användning av personer med synnedsättning.

3. Betalningsvillkor
3.1 Betalning för kund sker med kreditkort, swish eller faktura/delbetalning via vår partner Payson
3.2 Vid betalning mot faktura (endast vid beställning på annat sätt) skall betalning ske inom tjugo (20) dagar räknat från fakturans datum.
3.3 Vid försenad betalning utgår referensränta enligt lag (f n gällande referensränta + 8%-enheter) samt lagstadgad påminnelseavgift.

4. Beställning
4.1 Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Härutöver kan meddelanden ske på annat sätt för de i avsnitt 6.1 särskilt angivna situationerna. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post.
4.2 Bindande köpeavtal uppkommer först sedan eButiken per e-post bekräftat beställningen.
4.3 Kund har rätt att före påbörjad utleverans från Iris Hjälpmedel per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning.

5. Leverans
5.1 Leverans sker endast till orter inom Sverige. Normal leveranstid för artiklar är fem (5) till tio (10) arbetsdagar räknat från dag för beställning. Leverans sker med varubrev PostNord eller DHL paket (1 kg eller mer). 
5.2 Beräknas leveranstiden bli längre, skall eButiken snarast per e-post underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning. eButiken reserverar sig mot slutförsäljning av beställd produkt.
5.3 Det åligger kunden att vid mottagande av gods kontrollera om emballage är skadat och omedelbart anmäla detta till gällande speditör vid mottagningstillfället. Vid transport från kund till Iris Hjälpmedel är kund fullt ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten om inte annat avtalats.

6. Retur och ångerrätt
6.1 Kund har rätt att returnera korrekta leveranser enligt ångerrätten. Denne skall lämna eButiken meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag kunden tog emot varan. Meddelandet skall ske per e-post till ebutiken@irishjalpmedel.se eller per post på adress Iris Hjälpmedel AB, Att: eButiken, Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede.
6.2 Meddelandet skall innehålla följande information; a) ordernummer b) fakturanummer samt c) namn på de produkter som önskas returneras.
6.3 Före retur skall kund kontakta Iris Hjälpmedel och invänta information om returförfarandet.
6.4 Returnerad produkt och emballage ska vara i väsentligt oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad och i sådant skick att det går att sälja till ny kund utan prisavdrag. Produkt i använt eller skadat skick eller som saknar tillbehör eller dokument kan bli föremål för återsändning alternativt prisavdrag.
6.5 Returfrakt bekostas av kunden om retur ej beror på fellevererad vara punkten 7.1, Reklamation.
6.6 Om kund utan att meddela eButiken inte hämtar ut försändelse, debiteras kund faktiska omkostnader samt 100 kr för hantering av försändelser.
6.7 Iris Hjälpmedel har rätt att vid returer enligt denna punkt kvitta samtliga kostnader för porto mot av kund erlagd betalning.


7. Reklamation
7.1 Har annan produkt levererats än den kunden beställt ska kund omedelbart kontakta oss och då ange felaktighet. 
Felaktig produkt ska fraktfritt returneras i enlighet med av Iris Hjälpmedel AB lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för kund. Retur får inte ske mot postförskott och först efter att reklamationen godkänts.
7.2 OBS. Felaktigt åberopad reklamation debiteras kunden enligt självkostnadsprincipen.
7.3 Vi kan endast garantera utbyte eller ersättning av produkt som återsänts komplett med oskadat emballage i oanvänt skick. 
7.4 Tvist kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

8. Garanti
8.1 För konsument erbjuder vi ett års garanti om inte annat anges. För batterier och rekonditionerade produkter erbjuder vi sex månaders garanti. Enligt konsumentköplagen har du tre års reklamationsfrist på nya produkter. För att ett fel skall täckas av reklamationsfristen år två till år tre skall det vara ursprungligt, dvs att det skall ha funnits i produkten från början. År två ska påvisas av säljaren och av kunden under år tre. Reklamationsfristen såväl som garantin bygger på ett normalt användande av produkten i enlighet med bruksanvisning.

9. Övrigt
9.1 Efter av kund gjord beställning och denna godkänts av eButiken äger eButiken inte rätt att ändra villkoren.
9.2 Upplysningar om beställningar och övrig information lämnas per e-post under adress ebutiken@irishjalpmedel.se.
9.3 Klagomål från kund kan framföras per e-post ebutiken@irishjalpmedel.se eller per post på adress Iris Hjälpmedel AB, Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede.
9.4 Reservation: Vi reserverar oss mot slutförsäljning av produkter samt bild- och textfel i eButiken.

Dessa villkor ändrades senast 2023-02-22

Företag och organisationer

Allmänna villkor för företagKlicka här för att lyssna på våra allmänna villkor

Följande villkor gäller Iris Hjälpmedel AB:s (nedan kallat eButiken) försäljning i Sverige till företag och organisationer, nedan kallad kund. Alla angivna priser i denna villkorstext är exklusive moms.

1. Registrering
1.1 I samband med första beställning ska kund, för att eButiken skall kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser;
a. registrera sig i eButikens kundregister genom att uppge kontaktperson, e-postadress, bolagsnamn, postadress, organisations- samt i förekommande fall momsregistreringsnummer.
b. välja och inregistrera lösenord samt lämna sitt samtycke till att eButiken behandlar personuppgifterna genom att införa dem i sitt kundregister.
1.2 I samband med varje beställning ska kund ta del av aktuella allmänna villkor.
1.3 Kund ska iaktta största omsorg om sitt användarnamn och lösenord och får inte lämna ut dem till annan än sådan person som äger rätt att göra beställning för kundens räkning.
1.4 eButikens kundregister är konfidentiellt. eButiken förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.
1.5 Om du redan är kund och vill börja beställa via internet, skicka ett meddelande till eButiken@irishjalpmedel.se så får du svar om inloggning i retur.

2. Priser och fraktkostnad
2.1 Gällande produktpris är det pris som dagen för beställningen finns angivet i eButiken – välj att priset ska visas exklusive moms i bottenlisten.
2.2 På alla beställningar tillkommer fraktavgift med som lägst 76 kr därefter enligt matris, 96-448 kr, (upp till 20 kg). Vid delad leverans enligt 5.3 nedan betalas endast en fraktavgift.
2.3 Avhämtning i Enskede kan ske enligt överenskommelse och då påförs kund en avgift.
2.4 Fynd- eller kampanjpriser kan inte kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal.
2.5 Produkter som är anpassade av MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier) rabatteras inte då deras tillverkning är statligt subventionerad och säljs för användning av personer med synnedsättning.

3. Betalningsvillkor
3.1. Företag kan registrera sig som kreditkund och erhåller då faktura, 20 dagar netto. Betalning kan också göras med kreditkort eller swish via vår partner Payson.
3.2 Vid betalning mot faktura skall betalning ske inom tjugo (20) dagar räknat från fakturans datum.
3.3 Vid försenad betalning utgår referensränta enligt lag (f n gällande referensränta + 8%-enheter) samt lagstadgad påminnelseavgift.
3.4 Eventuellt restnoterade artiklar skickas när dessa finns för leverans. Betalning av restordern sker mot faktura.

4. Beställning
4.1 Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Härutöver kan meddelanden ske på annat sätt för de i avsnitt 6.1 särskilt angivna situationerna. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post.
4.2 Bindande köpeavtal uppkommer först sedan eButiken per e-post bekräftat beställningen.
4.3 Kund har rätt att före leverans från Iris Hjälpmedel per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med det menas innan speditör/fraktombud påbörjat utleverans av försändelse. Sker avbeställning efter det att beställningen till någon del skickats har eButiken rätt till ersättning enligt punkt 6 nedan.

5. Leverans
5.1 Leverans sker endast till orter inom Sverige. Normal leveranstid för artiklar är fem (5) till tio (10) arbetsdagar räknat från dag för beställning. Leverans sker med DHL.
5.2 Beräknas leveranstiden bli längre, skall eButiken snarast per e-post underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning. eButiken reserverar sig mot slutförsäljning av beställd produkt.
5.3 Vid beställning av två eller flera produkter kan leverans bli delad på två försändelser. Delad leverans medför inte merkostnader för kund, se 2.2.
5.4 Det åligger kunden att vid mottagande av gods kontrollera om emballage är skadat och omedelbart anmäla detta till gällande speditör vid mottagningstillfället (se Incoterms 2010). Vid transport från kund till Iris Hjälpmedel är kund fullt ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten om inte annat avtalats.

6. Retur
6.1 Kund har rätt att returnera korrekta leveranser. Information om retur skall lämnas till Iris Hjälpmedel inom åtta (8) dagar från att varan mottogs. Meddelandet skall ske till reklamation@irishjalpmedel.se eller per post på adress Iris Hjälpmedel AB, Att: retur, Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede. Returblankett finns under ”Service och Support” på vår hemsida.
6.2 Meddelandet skall innehålla följande information; a) ordernummer b) fakturanummer samt c) namn på de produkter som önskas returneras.
6.3 Före retur skall kund kontakta Iris Hjälpmedel och invänta information om returförfarandet.
6.4 Returnerad produkt och emballage ska vara i väsentligt oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad och i sådant skick att det går att sälja till ny kund utan prisavdrag. Produkt i använt eller skadat skick eller som saknar tillbehör eller dokument kan bli föremål för återsändning alternativt prisavdrag.
6.5 Returfrakt bekostas av kunden om retur ej beror på fellevererad vara punkten 7.1, Reklamation.
6.6 Om kund utan att meddela eButiken inte hämtar ut försändelse, debiteras kund faktiska omkostnader samt 100 kr för hantering av försändelser.
6.7 Iris Hjälpmedel har rätt att vid returer enligt denna punkt kvitta samtliga kostnader för porto mot av kund erlagd betalning.
6.8 Returrätten gäller varken datorprogram eller applikationer.


7. Reklamation
7.1 Har annan produkt levererats än den kunden beställt ska kund omedelbart kontakta oss och då ange felaktighet. 
Felaktig produkt ska fraktfritt returneras i enlighet med av Iris Hjälpmedel AB lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för kund. Retur får inte ske mot postförskott och först efter att reklamationen godkänts..
7.2 OBS. Felaktigt åberopad reklamation debiteras kunden enligt självkostnadsprincipen.
7.3 Vi kan endast garantera utbyte eller ersättning av produkt som återsänts komplett med oskadat emballage i oanvänt skick.

8. Garanti
8.1 För kund gäller villkor enligt ALOS05 samt ett års Iris-garanti och om inte annat anges eller avtalats.

9. Övrigt
9.1 Beställningar via andra kanaler än eButiken informeras kunden kring allmänna villkor på vår hemsida.
9.2 Efter av kund gjord beställning och denna godkänts av eButiken äger eButiken inte rätt att ändra villkoren.
9.3 Upplysningar om beställningar och övrig information lämnas per e-post under adress ebutiken@irishjalpmedel.se.
9.4 Vill kund lämna klagomål kan dessa framföras per e-post ebutiken@irishjalpmedel.se eller per post på adress Iris Hjälpmedel AB, Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede.
9.5 Reservation: Vi reserverar oss mot slutförsäljning av produkter samt bild- och textfel i eButiken.

Dessa villkor ändrades senast 2023-02-22

Visa pris