Iris Hjälpmedel AB

Månadsblad 6 hål för pärm (typ filofax) i punktskrift år 2023

Nyhet!
Bladen har 6 hål och är avsedd för insättning i pärm, t ex filofax. Ett blad för varje månad samt lösblad för noteringar. Anpassat av MTM

Behovsområden

Personliga utmaningar

Avsedd för insättning i pärm för 6-hålade ark, t ex filofax. Ett blad för varje månad samt lösblad för noteringar. På månadsbladet kan man snabbt utläsa veckonummer, datum, veckodag och helgdagar. Uppgifterna är uppställda i tabellform med veckodagarna i vänster marginal och veckonummer som kolumnrubrik med datum lodrätt under veckonumret. Lämpar sig väl för den verksamme, som har behov av att snabbt få en överblick över månaden samt göra noteringar i almanackan.

Artikelnr: 52151-23
Pris: 96 kr exkl. moms, 120 kr inkl. moms


Iris Hjälpmedel AB • Sandsborgsvägen 52 • 122 33 Enskede • Tel: 08 39 94 00 • www.irishjalpmedel.se