Iris Hjälpmedel AB

Ledfyr Landsort Flexi fast montering exkl ställdon

Landsort Flexi är en akustisk ledfyr för fast installation som programmeras med ett trådlöst ställdon och kan fjärrstyras med fjärrkontrollen Tät. Flexi har en inbyggd timer för automatisk volymjustering, t ex för att vara tyst på natten.

Behovsområden

Personliga utmaningar

Landsort innehåller 30-talet polyfoniska ljudbilder, allt från traditionellt ”knäpp-ljud” till natur- och miljöljud. Ljudbilderna är till för synskadade att antingen orientera sig till eller varna för något.

Den inställbara och automatiserad volymjustering gör det möjligt att sänka volymen på ljudbilderna under till exempel nattetid vilket kan vara lämpligt i ett bostadsområde, hotell eller konferensanläggning.

Du programmerar enkelt ljudintervall, volym och ljudbild med ställdonet. Med fjärrkontrollen Tät kan du starta och stoppa ledfyren på distans, för tillfällig eller för kontinuerlig drift. Tät kan hantera tre olika ledfyrar inom sitt signalområde, mellan 25 – 50 meter från respektive ledfyr (det senare i öppen terräng). Du kan kombinera alla fjärrstyrda ledfyrar med Tät.

Landsort Flexi, tillverkad för fast installation är fuktskyddad och tål hårt väder och vind. Strömförsörjning mellan 10 – 24 volt. Som tillbehör finns transformator/omvandlare 220V/12V och solcells/ackumultorpaket för områden som saknar fast strömförsörjning.

Väljer du fler ledfyrar i serien Landsort Flexi eller Landsort FlexiTerm kan det räcka med ett ställdon till flera Landsort. Både Landsort Flexi och dess ställdon kan köpas separat.

Vikt Landsort 515 gram (0,7 kg/förp)
Mått 151 x 151 x 30 mm

Artikelnr: 50571
Pris: 4 996 kr exkl. moms, 6 245 kr inkl. moms


Iris Hjälpmedel AB • Sandsborgsvägen 52 • 122 33 Enskede • Tel: 08 39 94 00 • www.irishjalpmedel.se