Talsyntesprogram

Vad är text-till-tal eller talsyntes?

Talsyntes eller text-till-tal (på engelska Text-To-Speech eller TTS) innebär framställning av mänskligt tal på konstgjord väg. Det görs med hjälp av en datoriserad så kallad talmotor.

Talsyntesprogram omvandlar texter till tal i realtid, på många olika språk och med såväl manliga som kvinnliga röster. Den läser upp den skrivna informationen med en behaglig och naturlig stämma.

Den viktigaste egenskapen hos talsyntesen är dess förmåga att skapa naturliga och tydliga uppläsningar. Med naturlig avses dess förmåga att efterlikna det mänskliga talet och med tydlig hur lätt uppläsningen är att förstå.

 

Visa pris