Aktiviteter
Aktiviteter

Välkommen till Ögats dag i Älmhult 24 maj

Ögats dag i Älmhult

SRF Kronoberg inbjuder till ett unikt tillfälle att få en inblick i synens och framför allt i den nedsatta synens komplexa värld. Dagen vänder sig till dig som i ditt yrke arbetar med personer som av olika skäl har nedsatt synförmåga. Du som, allt från emellanåt till dagligen, i din yrkesutövning möter synnedsatta personer får under denna endagsutbildning en väsentligt utökad kännedom om målgruppen och dess förutsättningar.

Utbildningen äger rum i Älmhults Folkets Hus (Skolgatan 18) i Älmhult. Datumet är torsdagen den 24 maj. Dagen börjar kl 9.30 och avslutas ca kl 16.30.

Ytterligare information samt hur du anmäler dig finns i nedanstående inbjudan.

Hämta inbjudan i pdf

  |  
Visa pris