Iris Hjälpmedel AB

Nätanslutning till Daylight Omega 7 och Tricolor

Artikelnr: 55599-04
Pris: 236 kr exkl. moms, 295 kr inkl. moms


Iris Hjälpmedel AB • Sandsborgsvägen 52 • 122 33 Enskede • Tel: 08 39 94 00 • www.irishjalpmedel.se