Aktiviteter
Aktiviteter

Förberedande rehabkurs för personer med synnedsättning

Förberedande rehabkurs för personer med synnedsättning i Stockholms län och med synskärpa 0.3 - 0,7 med ögondiagnos. Företrädesvis makuladegeneration och glaukom som förväntas progrediera.

När: 20-24 augusti 2018
Plats: Hagabergs folkhögskola

Är du intresserad?
Skicka din anmälan till synkurs@hagaberg.org eller till 08 550 910 50.

OBS! Senast anmälan 15 juni

Hämta inbjudan i pdf

  |  
Visa pris