Iris Hjälpmedel AB

Batterilucka till Penny Talks

Reserdel till Penny Talks

Artikelnr: 55084-11
Pris: 80 kr exkl. moms, 100 kr inkl. moms


Iris Hjälpmedel AB • Sandsborgsvägen 52 • 122 33 Enskede • Tel: 08 39 94 00 • www.irishjalpmedel.se