Iris Hjälpmedel AB

Väckarur talande StigUpp med Vibrator Skakis

Larmar, vibrerar och säger tiden. Extern vibration för dig som har extra svårt att vakna på morgonen!

Behovsområden

Personliga utmaningar

  • StigUpp 2 har en stor och tydlig display som visar tiden
  • Anger tiden analogt med dygnsbestämning t.ex. "Klockan är fem minuter i halv tre på eftermiddagen" eller digitalt t.ex. ”Klockan är 14 och 25”
  • Talar om aktuell tid med 1 knapptryckning
  • Valbar timrapportering
  • Möjlighet till 1 dagligt larm
  • Larm i form av pipsignal varvat med uppläsning av tiden i 60 sek eller tills du väljer att stänga av eller ”snooza”
  • Snooze-funktion med 10 minuters mellanrum
  • Välj mellan ljud- och/eller vibrationslarm
  • Vid val av enbart vibrationslarm fås ingen uppläsning av tid
  • Extern vibrator med sladd, så att du kan lägga vibratorn under madrassen

 

 

Artikelnr: 51116
Pris: 796 kr exkl. moms, 995 kr inkl. moms


Iris Hjälpmedel AB • Sandsborgsvägen 52 • 122 33 Enskede • Tel: 08 39 94 00 • www.irishjalpmedel.se