Iris Hjälpmedel AB

Nätanslutning Milestone 312, 212 och112

För nätdrift och uppladdning av Milestone 312, 212,112 eller andra enheter med mini-USB, 5V/1amp. Sladd 1,5 m

Artikelnr: 54104-03
Pris: 356 kr exkl. moms, 445 kr inkl. moms


Iris Hjälpmedel AB • Sandsborgsvägen 52 • 122 33 Enskede • Tel: 08 39 94 00 • www.irishjalpmedel.se